Pacjenci

Zakładka zawiera listę pacjentów, którzy posiadają założoną w placówce Kartę Pacjenta.

Lista pacjentów

W tym miejscu użytkownik może w dowolnej chwili, przy pomocy wygodnej w użyciu wyszukiwarki i filtrów, odnaleźć potrzebne dane pacjenta lub grupy pacjentów. 

Zakładka ma formę listy zawierającej podstawowe dane o pacjencie takie jak: imię i nazwisko pacjenta, numer PESEL, telefon oraz datę najbliższej umówionej wizyty.

Domyślnie lista wyświetlana jest w sortowaniu od najnowszego pacjenta i istnieje możliwość zmiany domyślnego sortowania wyświetlanych pacjentów. 

Filtrowanie listy pacjentów

Finezjo zostało także wyposażone w inne filtry listy pacjentów. Przy pomocy tych filtrów, wyświetlających się po użyciu przycisku [POKAŻ FILTRY], możemy wyszukiwać pacjentów po:

  • jednostce chorobowej: nazwie i kodzie ICD-10;
  • procedurach ICD-9;
  • po aktywnościach i kodach ICF.

Kryteria wybierane przy sortowaniu, w tym i wszystkie filtry, podlegają sumowaniu, co jeszcze bardziej zawęża wyniki, ułatwiając wyszukiwanie.

Dodaj pacjenta

Dodawanie nowego pacjenta możliwe jest przez wybranie przycisku [DODAJ PACJENTA] znajdującego się w prawym górnym rogu głównego ekranu zakładki Pacjenci.

Po wybraniu przycisku w nowym oknie otworzy się formularz dodawania nowego pacjenta.

Uzupełnij dane pacjenta

Formularz ten zawiera w sobie pola tekstowe oraz odpowiednie przyciski przeznaczone do uzupełnienia lub wybrania zgodnie z danymi pacjenta, takimi jak: imię/imiona, nazwisko, płeć, PESEL lub (w wypadku pacjenta, który jest obcokrajowcem, po zaznaczeniu opcji „Obcokrajowiec”), numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, data urodzenia, adres zamieszkania, a także numer telefonu oraz adres e-mail. 

Na tym etapie należy również zaznaczyć, czy pacjent wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS, odznaczając odpowiednie pole.

Należy pamiętać, że dane pacjenta mogą zostać w dowolnym momencie edytowane (z wyjątkiem pola PESEL), więc korekta potencjalnych błędów lub konieczność wprowadzenia zmian, nie stanowi problemu.

Wprowadzanie nowego pacjenta zatwierdzamy przyciskiem [ZAPISZ PACJENTA].

Pacjent bez numeru PESEL

W przypadku obcokrajowców, w aplikacji Finezjo jest możliwość wybrania jednego z czterech dokumentów tożsamości: Paszport, Dowód osobisty, Prawo jazdy oraz Zagraniczny PESEL. W przypadku Paszportu konieczne jest podanie miejsca wydania dokumentu.

Karta pacjenta

Moduł pozwala na przejście do Karty Pacjenta ówcześnie dodanego poprzez wybranie przycisku [KARTA PACJENTA] przy odpowiednim polu z listy.

Więcej informacji na temat tej zakładki: pomoc.finezjo.pl/temat/karta-pacjenta

Ostatnia aktualizacja 26 lipca 2021

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy