Karta Pacjenta

Karta Pacjenta zawiera wszystkie informacje o pacjencie zgromadzone przez podmiot. Karta Pacjenta udostępniana jest każdej osobie zatrudnionej w podmiocie, każda osoba zatrudniona w podmiocie ma jednocześnie możliwość edycji danych w niej zgromadzonych.

Dane pacjenta

W zakładce dodajemy i modyfikujemy dane osobowe, adres zamieszkania oraz personalizujemy zgodę na otrzymywanie przez pacjenta wiadomości SMS z powiadomieniem o wizycie.

Aby edytować dane pacjenta kliknij w przycisk [EDYTUJ], a następnie uzupełniając odpowiednie pola. Dane zatwierdzamy przyciskiem [ZAPISZ]. 

Dane opiekuna

Wprowadza się je wybierając przycisk [DODAJ DANE OPIEKUNA], a następnie uzupełniając odpowiednie pola. Dane zatwierdzamy przyciskiem [ZAPISZ].

NFZ

Zakładka jest aktywna, gdy korzysta się z modułu NFZ w podmiocie. W tym miejscu można dodać wymagane dane pacjenta powiązane z rozliczeniami NFZ. Status NFZ pacjenta można sprawdzić u samej góry, przy nazwisku pacjenta.

Po wybraniu opcji [EDYTUJ] użytkownik może wprowadzić nowe dane dotyczące: oddziału NFZ, uprawnień NFZ oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienia NFZ pacjenta. Dane zatwierdzamy przyciskiem [ZAPISZ]. 

Upoważnienia

W tym module można dodać osobę upoważnioną do wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta. 

Osobę upoważnioną możemy dodać poprzez przycisk [DODAJ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ], a następnie poprzez wprowadzenie w oknie odpowiednich danych osoby upoważnionej (imię, nazwisko, nr PESEL oraz ewentualnie zaznaczenie pola „Obcokrajowiec” i wprowadzenie danych z dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa). Dodawanie osoby upoważnionej zatwierdzamy przyciskiem [DODAJ]. 

Archiwizuj kartę pacjenta

Nie ma możliwości usunięcia dodanego uprzednio pacjenta, istnieje natomiast opcja pozwalająca na zarchiwizowanie pacjenta. Karta będzie domyślnie ukryta w spisie pacjentów, a dostęp do niej będzie możliwy dopiero po przefiltrowaniu zarchiwizowanych kart.

Nadchodzące wizyty

W sekcji Nadchodzące wizyty znajdują się informacje o zbliżających się wizytach pacjenta.

Lista zawiera w sobie dane takie jak: datę, godzinę, imię i nazwisko osoby prowadzącej wizytę oraz gabinet, w którym wizyta będzie się odbywać.

Za pomocą odpowiedniego symbolu oznaczone są także wizyty realizowane w ramach kontraktu z NFZ-em (jeśli moduł NFZ jest aktywowany w aplikacji).

Sekcja umożliwia także edycję kolejnej wizyty poprzez przycisk [EDYTUJ WIZYTĘ].

Historia wizyt

W sekcji Historia wizyt znajdują się informacje o odbytych przez pacjenta wizytach. Lista zawiera w sobie dane takie jak: typ wizyty, datę, godzinę, imię i nazwisko osoby prowadzącej wizytę oraz gabinet, w którym wizyta miała miejsce.

Za pomocą odpowiedniego symbolu oznaczone są także wizyty realizowane w ramach kontraktu z NFZ-em.

W wygodny sposób można ukryć lub pokazać odwołane wizyty. 

W tej sekcji również można wypełnić lub przejrzeć Kartę Badania poprzez przycisk [ZOBACZ KARTĘ] lub [WYPEŁNIJ KARTĘ]. W tej sekcji pojawia się także informacja, że karta nie została wypełniona.

Historia choroby

W zakładce można zapoznać się z historią prowadzenia pacjenta w poszczególnych jednostkach chorobowych (cyklach), a także wygenerować “Kartę indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej” [Generuj raport] z wybranego okresu.  

W zakładce wyodrębniane są poszczególne cykle terapeutyczne, w których wyszczególnione zostały: daty poszczególnych wizyt, informacje o cyklu i kolejności wizyt oraz o fizjoterapeucie prowadzącym wizytę. Możliwe jest nadanie własnej uproszczonej nazwy dla danego cyklu po kliknięciu w [ZMIEŃ NAZWĘ CYKLU].

Użytkownik ma możliwość otwarcia Karty Badania z poszczególnej wizyty poprzez przycisk [KARTA BADANIA].

Załączniki

W sekcji Załączniki zgromadzone są wszystkie pliki wprowadzane do Karty pacjenta. 

Dla usprawnienia pracy w tym miejscu umożliwiamy załączenie dodatkowych plików takich jak skierowanie, dodatkowe badania, zaświadczenia czy kwestionariusze. Z tego poziomu zawsze będą dostępne dla wszystkich specjalistów pracujących z pacjentem. Aby dodać załącznik kliknij w przycisk k [DODAJ ZAŁĄCZNIK]. W otwartym oknie należy wprowadzić typ pliku (skierowanie, zgoda, kwestionariusz, badanie lub inne), nazwę załącznika, a następnie upuścić plik w odpowiednie pole lub załączyć go wykorzystując przycisk [ZAŁĄCZ PLIK]. Dodawanie załącznika zatwierdzamy przyciskiem [DODAJ].

Ostatnia aktualizacja 7 listopada 2020

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy