1. Home
  2. Podmiot Leczniczy
  3. Administrator
  4. Import danych do aplikacji Finezjo
  1. Home
  2. Praktyka Fizjoterapeutyczna
  3. Import danych do aplikacji Finezjo
  1. Home
  2. FAQ
  3. Samouczek
  4. Import danych do aplikacji Finezjo

Import danych do aplikacji Finezjo

Sekcja ta została stworzona w odpowiedzi na bezpośrednie potrzeby użytkowników i umożliwia import danych pacjentów z innego programu.

Po wybraniu odpowiedniej zakładki z menu ustawień, otrzymujemy możliwość zaimportowania danych do programu [Import danych]. W tym miejscu przygotowaliśmy również przykładową treść wiadomości email, którą można przesłać do obecnego dostawcy oprogramowania w celu otrzymana pliku z danymi pacjentów.

Import danych

Po kliknięciu w przycisk [Import danych] zostajemy przekierowani do pierwszego kroku dotyczącego importu. Na tym etapie możemy pobrać przykładowy plik ułatwiający import [Pobierz szablon]. Plik ten ma odpowiednio ustawione formatowanie i nazwy kolumn, które pomogą przetworzyć plik otrzymany z dotychczasowego programu. Gdy plik będzie już gotowy należy kliknąć [Zaczynamy].

Wgranie pliku

Przygotowany wcześniej plik powinien mieć rozszerzenie .csv (UWAGA! Każde inne rozszerzenie będzie powodowało błędny na kolejnych krokach) i jego waga nie powinna przekraczać 30 MB.

Należy kliknąć [Załącz plik] lub przeciągnąć plik w okno aplikacji ze swojego komputera.

Poprawnie załadowany plik powinien wyświetlić się w oknie wraz z nazwą, rozszerzeniem oraz wagą. W przypadku pomyłki mamy możliwość usunąć wgrany plik przy użyciu ikony kosza i wgrać go ponownie.

Jeśli na tym kroku wyświetli się jakiś błąd prawdopodobnie plik posiada błędne rozszerzenie lub jest za duży.

Mapowanie pól

Kolejny krok polega na przyporządkowaniu pól z pliku do ich odpowiedników w aplikacji

Korzystając z modułu listy rozwijalnej przy każdym z pól z aplikacji należy dopasować nazwę kolumny z pliku. Pola oznaczone * są wymagane i bez wskazania tych danych aplikacja nie pozwoli przejść do kolejnego kroku.

Jeśli plik zawierał kolumny z przykładowego pliku na ekranie pierwszym, zadanie będzie ułatwione, ponieważ te nazwy sobie odpowiadają.

Jeśli w pliku zostały zaimportowane własne nazwy kolumn wskazane jest aby dokładnie je weryfikować za każdym razem z plikiem.

Gdy wszystkie pola są już dopasowane należy kliknąć [Dalej].

Weryfikacja pliku

W kroku trzecim otrzymujemy zestawienie danych, które przed momentem dopasowaliśmy do pól w aplikacji. Zakładka podzielona jest na trzy kategorie „Wymagające poprawy”, „Gotowe do importu”, „Pacjent już w bazie”.

Wymagające poprawy

Jeśli w pliku jakieś wartości danego kontaktu były niepoprawne, zawierały błąd lub ich brakowało, a były wymagane – będą niemożliwe do importu i wyświetlą się w zakładce „Wymagające poprawy”, ich suma wyświetlona będzie na czerwonym tle.

W tej zakładce jest również możliwość podglądu błędów, aby wejść w podgląd należy kliknąć w dany wiersz zawierający błędną wartość. Wyświetlona zostanie wtedy informacja ze szczegółami danego błędu.

Błędne dane mamy możliwość wyeksportować do pliku CSV, korzystając z dostępnego u dołu ekranu przycisku [Pobierz CSV z błędami]. Następnie można je poprawić w programie EXCEL i zaimportować ponownie do aplikacji od kroku 1 lub dodać ręcznie do listy pacjentów.

Gotowe do importu

W zakładce „Gotowe do importu” znajdują się wszystkie kontakty zawierające poprawne dane osobowe. Wszystkie rekordy będą zaimportowane do aplikacji, ich suma wyświetlona jest na zielonym tle.

Pacjent już w bazie

Lista „Pacjent już w bazie” zawierać będzie informacje o pacjentach występujących już na liście pacjentów w aplikacji Finezjo, suma tych rekordów wyświetlona zostanie na błękitnym tle. Dane tych osób nie zostaną zaimportowane.

Podsumowanie

Na ostatnim oknie w imporcie wyświetlona zostanie łączna suma zaimportowanych kontaktów do aplikacji.

Dane od teraz będą dostępne w zakładce „Pacjenci”.

W przypadku podmiotów dane dostępne są dla wszystkich pracowników danego podmiotu.

Pytania

Kto może dokonać importu takiej bazy?

W przypadku podmiotów leczniczych opcję importu posiada tylko Administrator. Natomiast w przypadku indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych każdy użytkownik, ponieważ w tej wersji aplikacji nie ma sprecyzowanych ról użytkowników.

Opcja importu znajduje się w Ustawieniach.

Czy plik musi być koniecznie przygotowany wg. wzoru czyli czy wszystkie kolumny muszą być w odpowiedniej kolejności?

Nie, kolumny mogą być w dowolnym układzie. Zaraz po wgraniu pliku pojawia się etap „mapowianie” gdzie dopasowujemy kolumny z pliku do nagłówków w aplikacji.

Oczywiście jeśli są po kolei będzie łatwiej, ale kolejność kolumn nie ma znaczenia na sam proces importu.

Jakie musi być kodowanie pliku?

Plik csv musi być zapisany w kodowaniu UTF-8.

Jaki musi być zastosowany separator?

Dane muszą zostać rozdzielone średnikami ; – w przeciwnym razie aplikacja nie przetworzy danych.

Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2021

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy