1. Home
 2. FAQ
 3. Samouczek
 4. Moduł pediatryczny

Moduł pediatryczny

Nigdy nie ukrywaliśmy jak ważne dla nas, jako autorów Finezjo, jest ważne zdanie naszych użytkowników. Staramy się, aby kierunek rozwoju odpowiadał nie tylko np. zmianom planowanym w ochronie zdrowia (np. system P1), ale przede wszystkim najczęściej padającym sugestiom. Tak też narodził się pomysł na kartę pediatryczną, której preludium jest już dostępne w Finezjo!

Na moduł pediatryczny składa się wiele funkcjonalności w różnych sekcjach aplikacji do dokumentacji medycznej – Finezjo. Elementy związane z modułem pediatrycznym można znaleźć w karcie pacjenta, kalendarzu oraz karcie badania, gdzie dostępny jest test stworzony przez ekspertów Krajowej Izby Fizjoterapeutów, będący częścią wytycznych KIF do prowadzenia fizjoterapii pediatrycznej

Dodanie pacjenta

W aplikacji Finezjo istnieje wiele sposobów dodania pacjenta, jedną z opcji jest kliknięcie w przycisk Dodaj pacjenta który znajduje się w zakładce Pacjenci.

W formularzu dostępne są dwie opcje dodania pacjenta pediatrycznego

 • z własnym numerem PESEL,
 • z numerem PESEL matki.

Pacjent niepełnoletni posiadający numer PESEL

W przypadku gdy pacjent posiada już swój numer PESEL należy wprowadzić go w odpowiednie pole formularza, po wprowadzeniu numeru automatycznie wyświetlona zostanie data urodzenia i płeć dziecka (na podstawie numeru PESEL).

W momencie wprowadzenia PESELu pacjenta niepełnoletniego, w formularzu wyświetlone zostanie dodatkowe pole o nazwie hbd. 

Pozostałe dane wraz z danymi opiekuna należy wypełnić w sposób standardowy.

Pacjent niepełnoletni bez numeru PESEL

W przypadku gdy pacjent nie posiada jeszcze nadanego numeru PESEL należy, zaznaczyć opcję Brak PESELu, a następnie wybrać opcję PESEL matki.

Po podaniu PESELU matki, formularz automatycznie nie pobierze daty urodzenia i płci dziecka, należy te wartości wprowadzić ręcznie. Aby automatycznie został wyliczony wiek skorygowany, należy podać także odpowiednią wartość pola hbd, które zostanie wyświetlone automatycznie po wprowadzeniu daty urodzenia. 

Pozostałe dane wraz z danymi opiekuna należy wypełnić w sposób standardowy.

Wiek skorygowany

Wiek skorygowany w aplikacji Finezjo wyliczany jest w sposób w pełni automatyczny.

Podczas dodawania pacjenta niepełnoletniego do bazy pacjentów, wyświetlane jest dodatkowe pole o nazwie hbd, domyślnie uzupełnione wartością 40. Wartość można w dowolnym momencie wyedytować. Podanie wartości w polu hbd jest niezbędne do wyliczenia wieku skorygowanego.

Wiek skorygowany będzie wyświetlany w aplikacji tylko dla pacjentów z przedziału wiekowego 0 – 24 miesiące.

Aby obliczyć wiek skorygowany, od dnia porodu odejmuje się liczbę tygodni brakujących do 40 tygodnia ciąży (w skrócie: Hbd). Tydzień ciąży, w którym narodziło się dziecko możesz podać w dedykowanym polu w karcie pacjenta.

Wiek pacjenta (metrykalny oraz skorygowany), data urodzenia oraz PESEL wyświetlane będą także w innych miejscach na przykład w karcie badania.

Rozpoczynanie wizyty

W momencie rozpoczęcia wizyty pacjenta pediatrycznego aplikacja automatycznie dobierze odpowiednią kartę badania lub pozwoli użytkownikowi na wybór karty badania.

 • Dla pacjentów od urodzenia do ukończenia 6 roku życia – automatycznie wyświetlona będzie karta pediatryczna,
 • Dla pacjentów od 7 roku życia do 18 urodzin – użytkownik będzie miał wybór którą kartę badania utworzyć – karta standardowa lub karta pediatryczna.
 • Dla pacjentów powyżej 18 roku życia, zostanie automatycznie wybrana karta standardowa.

Karta badania

Wizualizacja dolegliwości pacjenta

W tej sekcji fizjoterapeuta może nanieść na model sylwetki człowieka graficzne informacje o dolegliwościach wymienionych podczas wywiadu.

Aplikacja Finezjo domyślnie dobiera sylwetkę pacjenta na podstawie wieku (dla pacjenta pediatrycznego), aktualnie dostępne są następujące wizualizacje dla pediatrii:

 • Niemowlę,
 • Przedszkolak,
 • Dziecko starsze.

W lewej części panelu znajdują się narzędzia umożliwiające graficzne naniesienie dolegliwości. Użytkownik do dyspozycji posiada:

 • strzałkę,
 • pinezkę,
 • pole tekstowe,
 • cztery kolory markera.

Dostępna jest także gumka oraz charakterystyczne strzałki umożliwiające przesunięcie danego elementu. Podczas tworzenia pola tekstowego wyświetlana jest jego liczba w niebieskim okręgu, oznacza ona liczbę notatek na danej wizualizacji. Liczba ta nadawana jest automatycznie zgodnie z kolejnością dodawanych pól tekstowych. Po zapisaniu notatki widoczne są pod wizualizacją, a na niej pozostają same oznaczenia liczbowe.

Po wykonaniu wizualizacji należy kliknąć “Zapisz” aby wizualizacja została dodana do karty badania.

Ocena punktowej spontanicznej aktywności dziecka – testy funkcjonowania

Test oceny punktowej spontanicznej aktywności dziecka znajduje się w sekcji Testy funkcjonowania, wyświetlany test jest zależny od wieku dziecka. Natomiast zestaw pytań dobierany jest w sposób w pełni automatyczny na podstawie wieku skorygowanego.

Instrukcja

Jak działa test w programie Finezjo?

 1. Wybieramy dla Ciebie odpowiedni zestaw testu na podstawie skorygowanego wieku dziecka.
 2. Wypełniasz pytania z dziedziny 1., w kolejności od obecnego wieku dziecka.
 3. Uzupełniasz pytania do momentu uzyskania maksymalnej liczby punktów w dziedzinie.
 4. Przechodzisz do kolejnej dziedziny i powtarzasz punkt 3 & 4.
 5. Program podlicza Twoje odpowiedzi.

* Krok ten może zostać pominięty na stałe, jeśli użytkownik zaznaczy opcję „Nie pokazuj ponownie”.

Moduł testowy

Ekran modułu testu jest prosty i estetyczny, zawiera w lewym górnym rogu informacje na temat wersji testu (0-24, 2-7 lat) w zależności od dostępnych pytań dopasowanych dla wieku pacjenta.

Następnie dostępna jest lista działów testu:

 • Kontrola posturalna,
 • Kontrola motoryczna,
 • Zręczność,
 • Samoobsługa.

Każdy z działów posiada osobną skalę oceny dostępną bezpośrednio pod listą działów. Skala aktualizuje się w momencie przejścia do kolejnego działu.

W centralnej części modułu dostępna jest lista pobranych pytań dla danego wieku pacjenta. Test stworzony jest przez ekspertów Krajowej Izby Fizjoterapeutów, będący częścią wytycznych KIF do prowadzenia fizjoterapii pediatrycznej. Jest odpowiedzią na niedoskonałość ICF w pediatrii.

Odpowiedzi udzielane na pytania, są automatycznie zliczane w obrębie danej sumy. W zależności od udzielonych odpowiedni, użytkownik będzie miał opcję przejścia do kolejnej dziedziny lub do niższego przedziału wiekowego.

Dla pytań z kategorii umiejętności podstawowych, w przypadku braku maksymalnej ilości punktów wyświetlone zostaną pytania z testu 0-24 miesiące.

Podsumowanie wyników, jest wyświetlone na wykresie trendu. Gdzie wyliczany jest także wskaźnik GIA. Każda z dziedzin wyświetlana jest innym kolorem linii i podlega filtrowaniu, tak aby po wielu wizytach była możliwość podsumowania wyników (po najechaniu kursorem na dany punkt jest podgląd konkretnych wyników).

Przykładowe działanie funkcjonalności testu

Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2022

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy