1. Home
  2. FAQ
  3. Samouczek
  4. Edycja cyklu terapeutycznego

Edycja cyklu terapeutycznego

Aplikacja Finezjo dostarcza użytkownikom wiele funkcjonalności pozwalających na prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej ale także umożliwiających zarządzanie wytworzoną dokumentacją i ułatwiające prowadzenie placówki medycznej.

Jedną z takich funkcjonalności jest możliwość edycji cyklu terapeutycznego.

Zmiana cyklu

Możliwość zmiany cyklu terapeutycznego dla karty badania znajduje się w sekcji Historia choroby. Aby do niej przejść należy otworzyć Kartę pacjenta (na przykład poprzez wyszukanie pacjenta w zakładce Pacjenci), następnie trzeba wybrać sekcję Historia choroby. 

Każda znajdująca się tam karta badania posiada informację o dacie utworzenia (data wizyty), o tym która była to wizyta z kolei, a w przypadku podmiotów leczniczych także posiada informację który specjalista utworzył kartę badania. W tym widoku znajduje się także przycisk Karta badania umożliwiający podgląd danej karty.

W tym widoku znajduje się także przy każdej karcie badania ikona składająca się z trzech kropek, po kliknięciu w nią pojawia się opcja Zmień cykl. 

Po kliknięciu w przycisk Zmień cykl, wyświetlone zostanie okno umożliwiające wybór cyklu do którego ma zostać przypisana dana karta badania.

W oknie o nazwie „Zmień cykl” użytkownik ma także wgląd w informację której wizyty dotyczy przenoszona karta badania, a także wyświetlone są wszystkie cykle terapeutyczne pacjenta. 

Aby wybrać inny cykl niż obecny należy zaznaczyć ikonę kółka po lewej stronie wybranego cyklu. Wprowadzoną zmianę należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Warto wiedzieć

  • Opcję zmiany cyklu terapeutycznego karty badania posiada jedynie Fizjoterapeuta.
  • Zmianie cyklu podlegają wszystkie rozpoczęte karty badania – zatwierdzone oraz niezatwierdzone. W przypadku niezatwierdzonych kart badania, zmiany może dokonać jedynie Fizjoterapeuta który utworzył daną kartę badania.
  • Jeżeli przeniesiona zostanie jedyna wizyta danego cyklu, to zostanie on całkowicie usunięty. Podczas próby przeniesienia takiej wizyty wyświetlony zostanie stosowny komunikat w aplikacji.
Ostatnia aktualizacja 7 kwietnia 2022

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy