1. Home
  2. FAQ
  3. Samouczek
  4. Archiwizacja karty badania – funkcjonalność

Archiwizacja karty badania – funkcjonalność

W aplikacji Finezjo jest możliwe zarchiwizowanie niezatwierdzonej karty badania. Taką możliwość posiada jedynie Fizjoterapeuta który utworzył kartę badania.

Archiwizacja karty badania

Aby dokonać archiwizacji karty badania, należy otworzyć daną kartę i kliknąć w znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu czerwoną ikonę kosza.

Wyświetlone zostanie wtedy okno z informacją o archiwizacji. Użytkownik będzie miał dostępne dwie ścieżki:

  • archiwizację jedynie karty badania,
  • archiwizację karty badania i odwołanie wizyty.

Archiwizacja jedynie karty badania

Wybranie tej opcji spowoduje zarchiwizowanie danej karty badania i przeniesienie jej do odpowiedniej zakładki. Jednak nie odwoła się wizyta dla której została rozpoczęta karta badania.

Dzięki temu użytkownik ma możliwość rozpoczęcia wizyty w innym terminie (na przykład po jej edycji) lub rozpoczęcia wizyty w odpowiednim terminie (na przykład z uwagi na jej przedwczesne rozpoczęcie).

Archiwizacja karty badania i odwołanie wizyty

Opcja ta pozwala na zarchiwizowanie karty badania, ale także umożliwia odwołanie wizyty wraz z podaniem przyczyny odwołania wizyty (na przykład w momencie gdy pacjent nie pojawił się na wizycie, a karta badania została już rozpoczęta).

Zarchiwizowane karty badania

Karta badania po dokonaniu archiwizacji przenoszona jest do zakładki Historia choroby > Zarchiwizowane (sekcja pojawia się po kliknięciu Pokaż zarchiwizowane).

Przywrócenie zarchiwizowanej karty

Po dokonaniu archiwizacji karty badania, jest możliwość jej przywrócenia. Stosowna opcja znajduje się w zakładce Historia choroby > Zarchiwizowane (sekcja pojawia się po kliknięciu Pokaż zarchiwizowane) > Przywróć.

Przywrócić zarchiwizowaną kartę badania ma możliwość jedynie Fizjoterapeuta który utworzył daną kartę badania.

Ważne!

  1. Archiwizacja możliwa jest tylko dla niezatwierdzonej karty badania. Jeśli karta badania została zatwierdzona nie ma możliwości jej usunięcia.
  2. Dokonać archiwizacji może jedynie Fizjoterapeuta lub inny specjalista który rozpoczął daną kartę badania. Żadna inna osoba nie może dokonać archiwizacji karty badania.
Ostatnia aktualizacja 29 listopada 2021

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy