1. Home
 2. Podmiot Leczniczy
 3. Pracownik administracyjny
 4. Ustawienia konta Pracownika administracyjnego

Ustawienia konta Pracownika administracyjnego

Zakładka Ustawienia, w przypadku konta pracownika administracyjnego podmiotu leczniczego, podzielona została na dwie sekcje ustawienia podmiotu oraz ustawienia konta.

Ustawienia podmiotu

Wzory testów

W tej sekcji pracownik administracyjny może dodać testy funkcjonowania oraz testy strukturalne, które dostępne będą dla fizjoterapeutów zatrudnionych w podmiocie leczniczym. 

W celu dodania testu strukturalnego należy wybrać przycisk [DODAJ TEST STRUKTURALNY], a następnie w oknie wprowadzić opis testu oraz wybrać typ danych z listy. Test dodajemy przyciskiem [ZAPISZ SZABLON TESTU]. Dodawanie testu można przerwać przyciskiem [ANULUJ].

W celu dodania testu funkcjonowania należy wybrać przycisk [DODAJ TEST funkcjonowania], a następnie w oknie wprowadzić nazwę testu, wybrać jego rodzaj z listy, wprowadzić w pole tekstowe opis testu, powiązać test z odpowiednim kodem ICF oraz ewentualnie załączyć odpowiedni plik uzupełniający informacje dotyczące realizacji testu. Test dodajemy przyciskiem [ZAPISZ SZABLON TESTU]. Dodawanie testu można przerwać przyciskiem [ANULUJ].

W sekcji dostępna jest również wyszukiwarka pozwalająca na przeszukiwanie dodanych testów do bazy. 

Wzory dokumentów

Sekcja zawierająca wzory dokumentów udostępnionych przez KIF oraz możliwość dodawania własnych wzorów udostępnionych dla zespołu pracującego w podmiocie leczniczym [DODAJ WZÓR].

Dokumenty udostępnione przez KIF to:

  1. Oświadczenie – COVID-19 (ankieta wstępnej kwalifikacji, ankieta aktualizacyjna)
  2. Zgoda pacjenta na świadczenia zdrowotne
  3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
  4. Oświadczenie pacjenta o udzielaniu informacji o stanie zdrowia
  5. Oświadczenie pacjenta na wypadek braku okazania dokumentu tożsamości
  6. Zgoda przedstawiciela ustawowego pacjenta
  7. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego pacjenta
  8. Rejestr wydanej dokumentacji medycznej
  9. Klauzula obowiązku informacyjnego
  10. Skrócona klauzula obowiązku informacyjnego

Każdy z dostępnych wzorów pracownik administracyjny może pobrać w formacie PDF (klikając w przycisk [POBIERZ] przy odpowiednim wzorze), a następnie wydrukować.

Warunki użycia wymienionych dokumentów zostały krótko scharakteryzowane i są dostępne po najechaniu kursorem na ikonę informacyjną „i” przy każdym z dokumentów.

Ustawienia konta

Ogólne

Sekcja umożliwia zweryfikowanie najważniejszych danych dotyczących konta użytkownika. W tej sekcji można ustawić zdjęcie profilowe, wprowadzając odpowiedni plik (nie większy niż 5 MB, w formacie .jpg lub .png).

W sytuacji, gdy administrator nie jest fizjoterapeutą, poprzez przycisk [EDYTUJ] w sekcji logowanie, użytkownik może zmienić hasło logowania. Niezbędne do tego będzie wpisanie starego hasła, hasła nowego oraz powtórne wpisanie nowego hasła, a następnie zatwierdzenie wprowadzonych zmian przyciskiem [ZAPISZ].

Fizjoterapeuci dokonują zmian w procesie logowania przez Bezpieczne Logowanie.

W sekcji ustawień ogólnych użytkownik znajdzie również przewodniki po aplikacji Finezjo, a także instrukcje obsługi.

Twoje placówki

Sekcja umożliwia zweryfikowanie najważniejszych danych dotyczących placówki, w której zatrudniony jest użytkownik.

Ostatnia aktualizacja 7 listopada 2020

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy