Zakładka Wzory

Informacje wstępne. Ogólny opis modułu.

W zakładce Wzory, dostępnej z poziomu menu głównego, użytkownik ma dostęp do najpopularniejszych wzorów dokumentów przygotowanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, istotnych dla właściwej współpracy z pacjentem oraz w procesie prowadzenia dokumentacji medycznej, użytkownik może dodać własny wzór dokumentu.

Spis dokumentów

Dokumenty te przedstawiają się następująco:

  1. Oświadczenie – COVID-19 (ankieta wstępnej kwalifikacji, ankieta aktualizacyjna)
  2. Zgoda pacjenta na świadczenia zdrowotne
  3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
  4. Oświadczenie pacjenta o udzielaniu informacji o stanie zdrowia
  5. Oświadczenie pacjenta na wypadek braku okazania dokumentu tożsamości
  6. Zgoda przedstawiciela ustawowego pacjenta
  7. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego pacjenta
  8. Rejestr wydanej dokumentacji medycznej
  9. Klauzula obowiązku informacyjnego
  10. Skrócona klauzula obowiązku informacyjnego

Każdy z dostępnych wzorów pracownik może pobrać w formacie PDF (klikając w przycisk [POBIERZ] przy odpowiednim wzorze), a następnie wydrukować.

Wszystkie wzory dokumentów sugerowane w aplikacji, zostały przygotowane przez KIF przy konsultacji z prawnikami, jednak ich użycie jest zależne do indywidualnej decyzji fizjoterapeuty. 

Warunki użycia wymienionych dokumentów zostały krótko scharakteryzowane i są dostępne po najechaniu kursorem na ikonę informacyjną „i” przy każdym z dokumentów.

Dodawanie własnego wzoru

Użytkownik może dodać własny wzór dokumentu, klikając w przycisk [DODAJ WZÓR] znajdujący się w prawym górnym rogu zakładki Wzory.

W pojawiającym się oknie należy wprowadzić nazwę wzoru oraz opcjonalnie jego krótki opis, i dodać stosowny załącznik w formacie jpg, png lub pdf. 

Wprowadzenie nowego wzoru należy zatwierdzić przyciskiem [ZAPISZ].

Wprowadzanie nowego wzoru można anulować zamykając okno lub wybierając przycisk [ANULUJ].

Nowy wzór zostanie dodany na końcu listy w zakładce Wzory.

Ostatnia aktualizacja 11 listopada 2020

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy