Zakładka Ustawienia

Informacje wstępne. Ogólny opis modułu

W dostępnej z poziomu menu głównego zakładce Ustawienia fizjoterapeuta może nie tylko przejrzeć i w pewnym stopniu edytować najważniejsze informacje związane ze swoim profilem w aplikacji Finezjo, takie jak: dane podstawowe i dane praktyki, ale również dokonać dodatkowych integracji aplikacji m.in. z kalendarzem Googla oraz odpowiednio spersonalizować bazę testów, zaleceń, ćwiczeń i procedur.

Sam moduł został podzielony na cztery sekcje znajdujące się u góry ekranu: Ogólne, Twoje placówki, Integracje oraz Szablony testów.

Ogólne

W sekcji „Ogólne” fizjoterapeuta odnajdzie podstawowe dane dotyczące jego profilu. „Dane podstawowe” zawierają: imię i nazwisko Użytkownika, numer PWZFz oraz adres e-mail.

W tej sekcji można ustawić zdjęcie profilowe, wprowadzając odpowiedni plik (nie większy niż 5 MB, w formacie .jpg lub .png).

Twoje praktyki

Sekcja „Twoje placówki” zawiera dane dotyczące prowadzonej praktyki fizjoterapeutycznej.

Sekcja ta zawiera w sobie skróconą informację o praktyce fizjoterapeutycznej, na którą składają się: Nazwa praktyki, Rodzaj praktyki zawodowej, Numer Księgi Rejestrowej, Data utworzenia w aplikacji oraz Umowa powierzenia danych (w pliku PDF). Jest to model skrócony, który rozszerza się do pełnej wersji informacyjnej z użyciem przycisku „Więcej”.

W wersji rozszerzonej pojawiają nam się dodatkowe informacje dotyczące praktyki, z których część Użytkownik może edytować z tego poziomu. Dodatkowe informacje to: Adres e-mail praktyki, Numer telefonu praktyki, Strona www praktyki, REGON, NIP, Adres zarejestrowanej działalności oraz Gabinety (adresy udzielanych świadczeń).

Użytkownik może tutaj edytować: adres e-mail praktyki, numer telefonu praktyki, stronę www praktyki oraz nazwy skrócone gabinetów. Pozostałe dane są importowane z zewnątrz i nie podlegają edycji w sekcji „Twoje praktyki”.

Jeśli fizjoterapeuta chciałby dodać kolejny adres udzielania świadczeń (kolejny gabinet) to powinien złożyć odpowiedni wniosek w RWPDL.

Integracje

W tej sekcji fizjoterapeuta ma możliwość zintegrowania swojego profilu w Finezjo z aplikacjami Google Calendar oraz Znajdź Fizjoterapeutę, a także ma możliwość ustawienia powiadomień sms wysyłanych do swoich pacjentów.

Google Calendar

W momencie integracji Finezjo z kalendarzem Google, fizjoterapeuta będzie otrzymywał w kalendarzu powiadomienia dotyczące czasu i miejsca zaplanowanej wizyty. Aplikacja nie będzie jednak wysyłać żadnych wrażliwych danych, ze względu na prawny obowiązek ich ochrony zawarty w statucie RODO.

Znajdź Fizjoterapeutę

Poprzez integrację profilu aplikacji Finezjo z Znajdź Fizjoterapeutę, fizjoterapeuta będzie miał możliwość integracji wizyt umówionych online poprzez Znajdź Fizjoterapeutę z tymi utworzonymi w aplikacji Finezjo.

Aby dokonać integracji konieczne jest posiadanie poprawnie skonfigurowanego konta w Portalu Znajdź Fizjoterapeutę (znajdzfizjoterapeute.pl). Następnie z poziomu aplikacji Finezjo należy wybrać dostępną w zakładce ustawienia > integrację opcję Połącz ze Znajdź Fizjoterapeutę. Aplikacja wyświetli odpowiedni ekran umożliwiający wskazanie gabinetu lub gabinetów podlegających integracji po stronie Finezjo i Znajdź Fizjoterapeutę.

Po pomyślnej integracji w miejscu gdzie wcześniej widniał napis umożliwiający połączenie będzie informacja następującej treści Nawiązano integrację. Od tej chwili każda wizyta umówiona za pośrednictwem portalu Znajdź Fizjoterapeutę będzie widoczna w Finezjo, natomiast każda wizyta umówiona w Finezjo będzie blokowała możliwość umówienia wizyty na tą samą godzinę w portalu Znajdź Fizjoterapeutę.

Potencjalne błędy lub niepowodzenia w integracji będą wyświetlane w zakładce „Dodatkowe informacje” dostępne bezpośrednio w dziale Integracje.

Powiadomienia sms

Aktywuj usługę, aby wysyłać automatyczne powiadomienia do pacjentów o wizytach. Możesz zdecydować, czy pacjenci mają otrzymywać informacje zaraz po umówieniu wizyty, przypomnienie przed wizytą lub informację o anulowaniu czy zmianie terminu wizyty. W zakładce możesz spersonalizować własne treści wiadomości SMS, które będą otrzymywać Twoi pacjenci.

Szablony testów 

W tej sekcji fizjoterapeuta może dodać testy funkcjonowania oraz testy strukturalne, a także ćwiczenia i zalecenia oraz dodatkowe procedury.

Testy funkcjonowania

W celu dodania testu funkcjonowania należy wybrać przycisk [STWÓRZ TEST], a następnie w oknie wprowadzić nazwę testu, wybrać jego rodzaj z listy, wprowadzić w pole tekstowe opis testu, powiązać test z odpowiednim kodem ICF oraz ewentualnie załączyć odpowiedni plik uzupełniający informacje dotyczące realizacji testu. Test dodajemy przyciskiem [ZAPISZ SZABLON TESTU]. Dodawanie testu można przerwać przyciskiem [ANULUJ].

Test strukturalny

Jeśli użytkownik chce dodać test strukturalny powinien wybrać przycisk [STWÓRZ TEST], a następnie w oknie wprowadzić opis testu oraz wybrać typ danych z listy, test dodajemy przyciskiem [ZAPISZ SZABLON TESTU]. Dodawanie testu można przerwać przyciskiem [ANULUJ].

Ćwiczenia i zalecenia

Aby dodać ćwiczenia lub zalecenia należy wybrać przycisk [DODAJ ĆWICZENIE] lub [DODAJ ZALECENIE] a następnie w oknie wprowadzić opis oraz parametry ćwiczenia lub zalecenia. Ćwiczenia i zalecenia dodajemy przyciskiem [ZAPISZ]. Dodawanie można przerwać przyciskiem [ANULUJ].

Procedury dodatkowe

W celu wprowadzenia dodatkowych procedur, udostępnianych w trakcie wizyty w Karcie Badania, użytkownik powinien wybrać przycisk [DODAJ PROCEDURĘ], a następnie w otwartym oknie wprowadzić jej nazwę i zatwierdzić procedurę przyciskiem [ZAPISZ]. Dodawanie procedury można przerwać przyciskiem [ANULUJ].

Ostatnia aktualizacja 28 grudnia 2020

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy