1. Home
  2. FAQ
  3. Wizualizacje w karcie badania fizjoterapeuty

Wizualizacje w karcie badania fizjoterapeuty

Aplikacja Finezjo umożliwia dodanie wizualizacji w fizjoterapeutycznej karcie badania.

Opcja dodania wizualizacji znajduje się w dziale „Wywiad”, aby dodać ją do karty badania należy kliknąć w „Dodaj wizualizację”.

Tworzenie wizualizacji

W tym module użytkownik może nanieść na model sylwetki człowieka graficzne informacje o dolegliwościach wymienionych podczas wywiadu.

Górny panel

W górnej części panelu znajduje się przycisk umożliwiający zmianę sylwetki z Mężczyzny na Kobietę. Dodatkowo w tym miejscu są umieszczone ikony umożliwiające cofnięcie zmian lub ich usunięcie (odpowiednio ikony strzałek i kosza).

Lewy panel

W lewej części panelu znajdują się narzędzia umożliwiające graficzne naniesienie dolegliwości. Użytkownik do dyspozycji posiada:

  • strzałkę,
  • pinezkę,
  • pole tekstowe,
  • cztery kolory markera.

Dostępna jest także gumka oraz charakterystyczne strzałki umożliwiające przesunięcie danego elementu. Podczas tworzenia pola tekstowego wyświetlana jest jego liczba w niebieskim okręgu, oznacza ona liczbę notatek na danej wizualizacji. Liczba ta nadawana jest automatycznie zgodnie z kolejnością dodawanych pól tekstowych. Po zapisaniu notatki widoczne są pod wizualizacją, a na niej pozostają same oznaczenia liczbowe.

Po wykonaniu wizualizacji należy kliknąć „Zapisz” aby wizualizacja została dodana do karty badania.

Podgląd wizualizacji w niezatwierdzonej karcie badania

W tym momencie użytkownik w miejscu gdzie wcześniej był przycisk „Dodaj wizualizację” widzi jej miniaturkę, datę wykonania oraz dostępne przyciski akcji takie jak: podgląd, edycja i usunięcie.

Podgląd wizualizacji w zatwierdzonej karcie badania

Podgląd wizualizacji możliwy jest także na zatwierdzonej karcie badania, dzięki czemu każda uprawniona osoba ma możliwość łatwego wglądu w wykonaną wizualizację.

Wizualizacja na kolejnych wizytach

Podczas kolejnej wizyty, użytkownik ma możliwość zdecydowania czy chce kontynuować wizualizację dokonaną na poprzednich wizytach czy dodać nową. W momencie dodania nowej wizualizacji w karcie badania będą widoczne dwie wizualizacje z odpowiednim oznaczeniem i datą dodania. 

Ważne!

Po zatwierdzeniu karty badania nie ma możliwości edytowania wizualizacji. Dlatego należy zachować szczególną uwagę podczas jej tworzenia.

Ostatnia aktualizacja 26 czerwca 2021

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy