1. Home
  2. FAQ
  3. Aktualizacje
  4. 2022
  5. Aktualizacja kwiecień 2022

Aktualizacja kwiecień 2022

Płatności – usługi

Możliwość dodawania płatności do wizyty została rozbudowana o funkcjonalność USŁUG. Dzięki temu jest możliwość połączenia konkretnej czynności wykonywanej podczas wizyty ze stałą opłatą. Opcja dodania usługi wyświetlona będzie już na etapie tworzenia wizyty pacjenta.

Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona, aby w pełni z niej skorzystać należy wejść w Ustawienia, a następnie w zakładkę Finanse (opcję taką w podmiotach leczniczych posiada tylko administrator konta).

Pulpit

Szybkie akcje

Dodatkowa funkcjonalność na pulpicie pozwalająca w najkrótszej możliwej ścieżce na dodanie wizyty, rozpoczęcie nowej wizyty, dodanie pacjenta lub zaplanowanie wizyty korzystając z wolnych terminów.

Pacjenci

Zmiana cyklu terapeutycznego

Umożliwienie zmiany cyklu terapeutycznego. Funkcjonalność ta znajduje się w historii choroby, po kliknięciu w trzy kropki znajdujące się przy karcie badania pojawia się możliwość zmiany przypisania cyklu.

Więcej informacji na temat tej funkcjonalności znajduje się na stronie  https://pomoc.finezjo.pl/temat/edycja-cyklu-terapeutycznego/

Czarna lista

Możesz dodać pacjenta do tzw. czarnej listy w przypadku częstego odwoływania wizyt lub braku obecności na umówionych wizytach, aby tego dokonać należy przejść do Karty pacjenta, wybrać sekcję Dane pacjenta, a następnie kliknąć Edytuj (przy danych pacjenta). Stosowne pole będzie dostępne pod danymi adresowymi pacjenta w sekcji Inne.

Dodanie pacjenta do czarnej listy spowoduje wyświetlenie stosownego komunikatu w Karcie pacjenta oraz podczas dodawania wizyty.

Statystyki o wizytach pacjenta

W Karcie pacjenta w zakładce historia wizyt wyświetlone zostały podstawowe statystyki o wizytach pacjenta dotyczące zrealizowanych oraz odwołanych wizyt.

Dodatkowo po kliknięciu w Odwołane wyświetlony zostaje szczegółowy podział na powód odwołanej wizyty.

Ustawienia

Kreator ćwiczeń – Zalecenia dla pacjenta

Rozbudowie uległa funkcjonalność dodawania ćwiczeń dla pacjenta. Aktualnie poza standardowymi polami: Nazwa, Opis, Ilość powtórzeń, Ilość serii, Ile razy dziennie, Czas (min). Użytkownik ma możliwość oznaczenia dodanego ćwiczenia kategorią co pozwoli na grupowanie ćwiczeń.

Pojawiła się także opcja dodania załączników w formie zdjęć (PNG/JPG o maksymalnej wadze 5MB).

Więcej informacji na temat tej funkcjonalności znajduje się na stronie https://pomoc.finezjo.pl/temat/kreator-cwiczen

Powiadomienia sms – Czas trwania wizyty

Dodanie zmiennej „Czas trwania wizyty” do kreatora wiadomości sms wysyłanej do pacjenta.

W wysyłanej wiadomości sms do pacjenta będzie mogła zostać zawarta informacja o czasie trwania danej wizyty.

Zmiana długości sesji

Umożliwienie zmiany długość sesji czyli czasu, po jakim zablokowany zostaje dostęp do aplikacji Finezjo po którym konieczne jest podanie hasła lub pinu do konta.

Pamiętaj! Opcja ta ma na celu zabezpieczenie danych pacjentów przed dostępem osób do tego nieupoważnionych.

Podmiot

Powiadomienia

Dodane zostały dodatkowe powiadomienia dotyczące zaproszeń wysłanych do pracowników: Wysłanie zaproszenia, Przyjęcie zaproszenia, Odrzucenie zaproszenia, Zablokowanie zaproszenia, Prośba o ponowne zaproszenie, Anulowanie zaproszenia.

Pracownicy

Dodane zostały w zakładce Pracownicy statusy zaproszenia wysłanego do pracownika.

Zaproszenia – Miejsca świadczeń

Dodana została do ekranu zapraszania pracownika opcja wskazania miejsca świadczeń dla danego specjalisty – jest to kluczowe pole w związku z integracją z P1.

Kalendarz

Dodanie w widoku specjalistów oraz gabinetów dnia tygodnia bezpośrednio pod datą.

Praktyka

Powiadomienia na pulpicie

Dodana została funkcjonalność powiadomień dla prowadzących indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną. Powiadomienia wyświetlane są po kliknięciu w stosowną ikonę dostępną na pulpicie.

Powiadomienia dotyczą: odwołanych wizyt przez pacjenta (SMS), dni urlopowych oraz umówienia lub odwołania wizyty przez portal Znajdź Fizjoterapeutę.

Dodana została opcja wprowadzenia w szablonie wiadomości sms wysyłanej do pacjenta linku umożliwiającego odwołanie wizyty przez pacjenta.

Dzięki temu pacjent ma możliwość odwołania wizyty poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości sms. Funkcjonalność zawiera także możliwość sprecyzowania dokładnego czasu działania wysłanego linku.

Więcej informacji na temat tej funkcjonalności znajduje się na stronie pomoc.finezjo.pl/temat/powiadomienia-sms

Powiadomienia e-mail

Wprowadzona została funkcjonalność która umożliwia otrzymywanie wiadomości e-mail w przypadku odwołania wizyty przez pacjenta (sms). 

E-mail wysyłany jest na adres mailowy przypisany do konta w Finezjo.

Wzory

Wzory w języku ukraińskim

Dodanie wzorów przetłumaczonych na język ukraiński.

RWD – mobile/tablet

Optymalizacja działania aplikacji na urządzeniach mobilnych.

Poprawki wizualne, modyfikacja paddingów, dodanie hoverów.

Wprowadzenie sortowania na liście pacjentów i wizyt.

Dodanie opcji 'Pokaż więcej’ na liście pacjentów i wizyt.

Materiały wideo

Zapoznaj się z praktycznymi wskazówkami jak wykorzystać nowe funkcjonalności w Twoim gabinecie. Najnowsze filmy znajdziesz tutaj.

Bądź na bieżąco!

Finezjo to aplikacja, która dynamicznie się rozwija, więc aby nic nie umknęło Twojej uwadze zajrzyj na nasze profile społecznościowe!

Ostatnia aktualizacja 11 kwietnia 2022

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy