Aktualizacja luty 2022

Pacjenci

Sortowanie tabeli pacjentów.

Sortowanie odbywa się według kolumny Imię i nazwisko (alfabetycznie po nazwisku), a także Specjalista (w przypadku administratora oraz pracownika administracji).

Powód archiwizacji pacjenta.

Opcja ta pojawia się kliknięciu w przycisk Archiwizuj pacjenta znajdujący się w karcie pacjenta. Dostępne są trzy typy powodu archiwizacji: Zakończona terapia, Śmierć pacjenta oraz Inny powód. W przypadku wyboru opcji Inny powód użytkownik ma możliwość wpisania niestandardowej opcji.

Paginacja

Umożliwienie wyświetlenia na jednej stronie 8, 16, 32 oraz 64 wyników. Zmiana metody przełączania stron, dodanie opcji przewinięcia o 5 stron po kliknięciu w miejscu trzech kropek.

Wizyty

Płatności

Moduł dodawania płatności został rozbudowany o opcję wprowadzenia podatku (domyślnie wybrana pozostaje opcja zw.), a także wyświetlanie ceny netto. Opcje podatku to: 23%, 22%, 8%, 7%, 5%, 3%, 0%, o.o, np. oraz zw.

Aktualizacji uległa także opcja wprowadzania ubezpieczyciela, aktualnie wyświetlana jest lista wszystkich dotychczasowo dodanych ubezpieczycieli, a także jest opcja dodania nowego ubezpieczyciela po wpisaniu jego nazwy pojawi się możliwość dodania do bazy ubezpieczycieli.

Sortowanie tabeli wizyt.

Sortowanie możliwe jest na następujących kolumnach: Data, Pacjent (alfabetycznie po nazwisku), Gabinet, a także Specjalista (w przypadku administratora oraz pracownika administracji).

Filtry – nowe opcje, wyczyszczenie wszystkich filtrów.

Tabela w której znajdują się wizyty została wyposażona w dodatkowe filtry takie jak statusy wizyt, ubezpieczyciele, płatności.

Ponadto w przypadku otrzymania braku wyników na podstawie wybranych filtrów, wyświetlany jest ekran podsumowujący gdzie użytkownik ma możliwość usunąć znaczniki danego filtra, aby powrócić do podstawowego zapytania.

Moduł ten zawiera także opcję Wyczyść wszystko która umożliwia powrót do domyślnych ustawień filtrów.

Statusy wizyt

Uporządkowanie i wprowadzenie nowych statusów wizyt, umożliwienie filtrowania z wykorzystaniem statusów.

Zakończona – dla wizyt posiadających zatwierdzoną kartę badania.

Po terminie – dla wizyt których karty badania nie zostały zatwierdzone w terminie.

W trakcie – dla wizyt „dzisiejszych” które mają nie zatwierdzone karty badania.

Zaplanowane – dla wizyt umówionych w przyszłości, które nie posiadają rozpoczętej karty badania.

Paginacja

Umożliwienie wyświetlenia na jednej stronie 8, 16, 32 oraz 64 wyników. Zmiana metody przełączania stron, dodanie opcji przewinięcia o 5 stron po kliknięciu w miejscu trzech kropek.

Karta badania

Szablony wszystkich pól tekstowych

Opcja wklejenia szablonu danego pola znajduje się z prawej strony każdej sekcji tekstowej.

W przypadku gdy użytkownik posiada zdefiniowane wcześniej szablony, jest możliwość użycia szablonu w polu tekstowym, bezpośrednio po kliknięciu w jego nazwę. Natomiast jeśli nie zostały wcześniej zdefiniowane żadne szablony jest możliwość dodania ich z poziomu karty badania.

W zakładce Ustawienia > Szablony (tylko dla fizjoterapeuty) dostępna jest dodatkowa zakładka Szablony sekcji. W której jest możliwość dodania nowego szablonu, edycji oraz usunięcia szablonu.

Ponadto występuje także  filtrowania szablonów według sekcji karty badania, a także użytkownik może skorzystać z oznaczenia danego szablonu gwiazdką co pozwoli na przesunięcie szablonu na samą górę listy (będzie to miało także wpływ na wyświetlanie szablonu na karcie badania.

Personalizacja pediatrycznej karty badania.

Użytkownik z rolą Fizjoterapeuty ma możliwość włączenia lub wyłączenia niektórych pól w karcie badania, umożliwia to spersonalizowanie karty badania pod własne potrzeby.

Archiwizacja karty badania – dodatkowe dane.

Zarchiwizowane karty badania znajdują się w zakładce Pacjenci > Karta Pacjenta > Historia choroby > Zarchiwizowane. Wyświetlone zostały dodatkowe informacje na temat osoby prowadzącej kartę badania oraz daty dokonania archiwizacji.

Sortowanie testów funkcjonowania

Automatyczne posortowanie listy dostępnych w aplikacji testów funkcjonowania.

Grafik

Wydruk harmonogramu godzin pracy.

Po wejściu w zakładkę grafik każdy użytkownik ma możliwość pobrania w formacie PDF grafiku pracy.

W przypadku użytkowników z rolą fizjoterapeuta, inny specjalista, a także w przypadku indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej harmonogram pobiera się od razu w formacie miesięcznym.

Administrator oraz pracownik administracji posiadają opcję personalizacji grafiku pracy w zakresie tydzień/miesiąc, a także posiadają opcję pobrania grafiku dla całego podmiotu lub dla danego pracownika/grupy pracowników.

Ustawienia

Moduł Finanse

Zakładka znajduje się w Ustawieniach, dostęp do zakładki posiadają tylko osoby korzystające z wersji dla indywidualnej praktyki oraz użytkownicy z rolą administratora podmiotu leczniczego.

Moduł zawiera dwie podstawowe funkcjonalności umożliwiające włączenie/wyłączenie całego modułu finansowego (np:. opcji wyświetlania płatności przy dodawaniu wizyty, wykresu przychodu na pulpicie) oraz włączenie/wyłączenie opcji ubezpieczycieli (oznacza to, że opcja ubezpieczyciel zostanie domyślnie zablokowana podczas dodawania płatności do wizyty). 

Ponadto moduł podzielony jest na dwie sekcje Statystyki oraz Ubezpieczyciele. W pierwszej z zakładek użytkownicy mogą podejrzeć podstawowe statystyki w formie wykresów dotyczące opłaconych wizyt.

Druga sekcja – Ubezpieczyciele – posiada opcję dodania ubezpieczyciela do listy, wyszukania ubezpieczyciela, a także zawiera informacje dotyczące dodanych do tej pory ubezpieczycieli (nazwa, przypisane wizyty, data dodania). Istniejących ubezpieczycieli można wyedytować oraz usunąć.

Kalendarz

Widok domyślny

Ustawienie opcji widoku tygodniowego domyślnie po wejściu w zakładkę dla wszystkich użytkowników podmiotu z rolą fizjoterapeuta oraz inny specjalista, a także dla indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych.

Pracownicy

Tabela pracowników.

Wyświetlenie w tabeli z listą pracowników podmiotu dodatkowej kolumny zawierającej informację o miejscu świadczenia usług.

Komunikat o braku pracowników.

Wyświetlenie administratorowi komunikatu o braku pracowników z rolą fizjoterapeuta lub inny specjalista w podmiocie.

Bądź na bieżąco!

Finezjo to aplikacja, która dynamicznie się rozwija, więc aby nic nie umknęło Twojej uwadze zajrzyj na nasze profile społecznościowe!

Ostatnia aktualizacja 7 lutego 2022

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy