1. Home
  2. FAQ
  3. Jak złożyć wniosek o założenie konta w systemie P1 oraz wygenerować certyfikaty

Jak złożyć wniosek o założenie konta w systemie P1 oraz wygenerować certyfikaty

Krok 1

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

  1. Zaloguj się na stronie: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ korzystając z podanych podczas rejestracji loginu i hasła.
  2. Kliknij w zakładkę „utwórz wniosek”, a następnie „Wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów”.
  3. Wybierz księgę rejestrową podmiotu, dla którego chcesz założyć konto w systemie P1, wprowadź jego adres email oraz wypełnij rubryki dotyczące danych administratora danych, czyli osoby, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie kontem w systemie P1 od strony technicznej.
    * Pola zaznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe.  
  4. W następnym kroku pobierz generator plików CSR, a następnie otwórz program.

Krok 2

Generator CSIOZ

5. Wybierz opcję „Generuj plik CSR”.

6. Ustal hasło, składające się z minimum sześciu znaków. Generator domyślnie ustawia nazwę certyfikatu, jak również ustala to samo hasło zarówno dla certyfikatu TLS, jak dla WSS. Jeżeli zaistnieje potrzeba można dokonać zmiany nazwy czy też nadać osobne hasła. Zarówno w nazwie jak i haśle nie używaj polskich znaków.

7. Naciśnij „Generuj pliki CSR”.

8. Utwórz dedykowany do certyfikatów folder w dogodnym dla Ciebie miejscu na dysku i zapisz w nim certyfikaty.

9. Wróć do wniosku w portalu RPWDL.

Krok 3

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

10. W kroku trzecim dołącz wcześniej wygenerowane certyfikaty kolejno WSS i TLS w formacie pliku CSR.

11. Zaakceptuj Warunki korzystania z systemu P1 oraz odznacz zgodę dotyczącą danych osobowych.

12. Naciśnij przycisk „Wyślij”.

13. Zapoznaj się z treścią komunikatu i skontaktuj się z dostawcą oprogramowania gabinetowego/oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej.

14. WAŻNE – Linki do certyfikatów TLS i WSS ważne są 30 dni od daty wysłania wniosku. POBIERZ CERTYFIKATY ZE STRONY i zapisz je w jednym folderze razem z poprzednimi plikami.

15. Wróć do programu „Generator CSIOZ”.

Krok 4

Generator CSIOZ

16. Wybierz opcję: „Po złożeniu wniosku, generuj pliki certyfikatów”.

17. Naciśnij „Wczytaj pliki” i wybierz cały folder zawierający wszystkie wygenerowane wcześniej pliki. Jeżeli pliki zostały zapisane w różnych miejscach niezbędne będzie dodanie ich pojedynczo.

18. Wprowadź hasło do certyfikatów (hasło utworzone w punkcie 6 instrukcji).

19. Naciśnij „Generuj pliki certyfikatów”. Zapisz certyfikaty w tym samym folderze co pozostałe pliki. Certyfikaty ważne są przez 2 lata.

20. Zaimportuj certyfikaty TLS i WSS do oprogramowania, które wykorzystujesz do prowadzenia dokumentacji medycznej. 

Film instruktażowy przygotowany przez Centrum e-Zdrowia:

Ostatnia aktualizacja 10 stycznia 2022

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy