1. Home
  2. FAQ
  3. Samouczek
  4. Powiadomienia e-mail do pracowników podmiotu

Powiadomienia e-mail do pracowników podmiotu

Aplikacja Finezjo posiada usługę wysyłania automatycznego powiadomienia do pracowników podmiotu o odwołanych wizytach oraz zmianach terminu wizyty.

Powiadomienia e-mail

Administrator

Administrator podmiotu, może włączyć dla swoich pracowników opcję otrzymywania powiadomień e-mail w przypadku zmiany terminu wizyty lub jej odwołania.

Opcja włączenia i konfiguracji powiadomień e-mail znajduje się w menu Ustawienia > Powiadomienia.

Domyślnie moduł powiadomień e-mail jest wyłączony, aby go uruchomić należy kliknąć w dostępny switch z prawej strony pod nagłówkiem Aktywuj powiadomienia.

Po włączeniu modułu, wyświetlają się trzy opcje do wyboru:

  • Anulowanie wizyty przez pacjenta (SMS) – wysłanie powiadomienia e-mail do pracowników w momencie gdy pacjent odwoła wizytę korzystając z linku do odwołania wizyty otrzymanego w wiadomości sms;
  • Anulowanie wizyt (ogólne) – wysłanie powiadomienia e-mail do pracowników w momencie odwołania wizyty pacjenta przez pracownika podmiotu;
  • Zmiana terminu wizyty wysłanie powiadomienia e-mail do pracowników w momencie zmiany terminu wizyty pacjenta przez pracownika podmiotu;

Każda z powyższych opcji posiada własne możliwości spersonalizowania do kogo mają zostać wysłane powiadomienia e-mail:

  • Specjalista prowadzący wizytę – wiadomość zostanie wysłana na adres mailowy pracownika, który przypisany był jako prowadzący wizytę;
  • Do pracowników administracyjnych i administratorów podmiotu – wiadomość zostanie wysłana do wszystkich pracowników administracyjnych oraz do wybranych z listy administratorów podmiotu;

Pracownicy

Po włączeniu modułu powiadomień e-mail automatycznie każdy z wybranych pracowników będzie otrzymywał wiadomości mailowe za wyjątkiem Fizjoterapeutów, którzy będą musieli włączyć tę opcję także na swoim koncie.

Opcja włączenia powiadomień e-mail znajduje się w menu Ustawienia > Powiadomienia e-mail. Po kliknięciu w dostępny w zakładce switch zmieni się status powiadomień z Powiadomienia nieaktywne na Powiadomienia aktywne. W tym miejscu Fizjoterapeuta będzie miał także możliwość zdefiniowania służbowego adresu e-mail.

Pozostali użytkownicy niebędący administratorem nie będą widzieli tej zakładki.

Służbowy adres e-mail dla Fizjoterapeuty

Fizjoterapeuci mogą zdefiniować w ustawieniach inny adres mailowy na który chcą otrzymywać powiadomienia e-mail w danym podmiocie.

W przypadku braku dodania innego adresu mailowego powiadomienia będą wysyłane domyślnie na adres e-mail podany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Ważne! Adres e-mail do logowania do aplikacji pozostanie bez zmian.

Aby podać nowy adres e-mail należy włączyć opcję powiadomień mailowych i kliknąć w ikonę edycji (czyli ikona z ołówka z notatnikiem), następnie wyświetli się nowe okno w którym będzie możliwość podania adresu mailowego, ostatnim krokiem jest wpisanie kodu weryfikacyjnego otrzymanego na wskazany adres mailowy. Po wykonaniu tych czynności nowy adres wyświetli się na liście powiadomień e-mail.

Ostatnia aktualizacja 17 września 2021

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy