1. Home
  2. FAQ
  3. Umowa dla podmiotu leczniczego

Umowa dla podmiotu leczniczego

Aby w pełni korzystać z aplikacji Finezjo, niezbędne jest podpisanie umowy przez osoby do tego upoważnione w ciągu maksymalnie 30 dni od rejestracji podmiotu w aplikacji.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Nie mogę znaleźć umowy na swojej skrzynce mailowej. Co zrobić?

Umowa nie jest wysyłana od razu po rejestracji, ale jeśli od zarejestrowania konta upłynęło więcej niż 10 dni, zalecamy w pierwszej kolejności korzystając z wyszukiwarki dostępnej na skrzynce e-mail przeszukanie poczty pod kątem nadawcy maila [email protected] lub hasła „Krajowa Izba Fizjoterapeutów oczekuje Twojego podpisu na platformie Autenti”.

Jeśli w dalszym ciągu nie udało się odnaleźć maila z linkiem do platformy Autenti należy skontaktować się z nami pod adresem [email protected]. Prosimy aby w treści wiadomości podany był NIP oraz dane osoby upoważnionej do podpisu umowy, ułatwi nam to wyszukanie i ponowne przesłanie umowy.

Kto i z jakiego adresu mailowego otrzyma dostęp do platformy Autenti?

Umowę otrzymają wszystkie osoby wskazane podczas rejestracji jako upoważnione do podpisu dokumentów w imieniu podmiotu, na adres mailowy wskazany podczas rejestracji konta. Link do platformy Autenti wysyłany jest z adresu [email protected], a tytuł maila zawiera „Krajowa Izba Fizjoterapeutów oczekuje Twojego podpisu na platformie Autenti”.

Czy mogę zapoznać się z treścią umowy i regulaminu?

Tak, treść dokumentu jest dostępna na kroku trzecim podczas rejestracji w oświadczeniu oraz na stronie internetowej: https://finezjo.pl/regulamin_finezjo.pdf

Czy do podpisania umowy potrzebny jest podpis kwalifikowany (podpis elektroniczny)?

Nie, umowa podpisywana jest poprzez platformę Autenti i nie są wymagane do tego żadne dodatkowe funkcjonalności. Przy podpisywaniu niezbędne będzie posiadanie dostępu do telefonu (SMS wysyłany jest numer podany podczas rejestracji) oraz do skrzynki mailowej.

Popełniłem/łam literówkę w danych osoby upoważnionej do podpisania umowy. Jak mogę to poprawić?

Użytkownik po zarejestrowaniu konta nie ma możliwości aby samemu poprawić takie dane. Prosimy skontaktować się z nami pod adresem [email protected]. Najlepiej aby w treści wiadomości podany był NIP oraz dane osoby upoważnionej do podpisu umowy, ułatwi nam to wyszukanie i poprawę danych.

Gdzie znajdę podpisaną umowę?

Podpisana umowa zostanie wyświetlona w aplikacji Finezjo dla każdego użytkownika z rolą administrator. Aby ją pobrać należy korzystając z roli Administratora, wybrać ustawienia, a następnie wejść w zakładkę Ogólne (ustawienia podmiotu).

Podpisana umowa znajduje się u dołu strony i z tego miejsca będzie zawsze możliwa do pobrania w formie pliku PDF.

Rejestracja podmiotu leczniczego

Podczas rejestracji konta dla placówki użytkownik wskazuje osoby upoważnione do podpisania elektronicznie regulaminu aplikacji Finezjo i umowy świadczenia usługi wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: pomoc.finezjo.pl/temat/zalozenie-konta-dla-podmiotu-leczniczego/#etap-3-osoby-podpisujace-umowe

Ważne! Umowa nie jest wysyłana od razu bezpośrednio po zarejestrowaniu konta. Najpierw przechodzi proces weryfikacji, następnie podpisuje ją Przedstawiciel KIF i dopiero wtedy trafia do upoważnionych osób z ramienia podmiotu leczniczego.

Weryfikacja danych

Po zarejestrowaniu konta, dane osób upoważnionych do podpisu zostają przekazane do Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów, w celu weryfikacji czy wskazane osoby posiadają prawo do podpisu dokumentów (Pamiętać należy o tym, że osobami uprawnionymi mogą być właściciel/właściciele, inna osoba widniejąca w KRS/CEIDG, jak i pełnomocnik, posiadający odpowiednie upoważnienie).

Uwaga! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących osób upoważnionych zachęcam do kontaktu mailowego pod adresem [email protected]

Po pozytywnej weryfikacji danych umowa zostaje przekazana do dalszego etapu postępowania. Jeśli dane osoby upoważnionej się nie zgadzają lub pozostają jakieś kwestie do wyjaśnienia, niezwłocznie kontaktujemy się z osobą która dokonała rejestracji lub widnieje jako osoba upoważniona do podpisu dokumentów.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy odbywa się przez elektroniczną platformę Autenti. Jako pierwszy umowę podpisuje Przedstawiciel Krajowej Izby Fizjoterapeutów, następnie stosowny link do platformy przekazywany jest do osoby/osób wskazanych jako przedstawicieli podmiotu leczniczego w celu podpisania dokumentu.

Ważne! Umowa staje się wiążąca w momencie gdy wszystkie osoby wskazane do podpisu dopełnią wszystkich formalności.

Każda z osób wskazana do podpisu otrzymuje specjalny link umożliwiający podpisanie dokumentów oraz ma pełny wgląd w ich treść. Wszystkie wiadomości z platformy Autenti wysyłane są na dane podane przez użytkownika podczas rejestracji.

Aby podpisać dokument należy kliknąć w dostępny w mailu przycisk „Dokument”, który przeniesie użytkownika do platformy Autenti gdzie będzie możliwe podpisanie dokumentu.

Weryfikacja tożsamości na platformie odbywa się poprzez wpisanie otrzymanego w wiadomości sms kodu.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności umowa zostaje podpisana.

Platforma Autenti

Kilka ważnych informacji dotyczących podpisywania dokumentów elektronicznie za pośrednictwem platformy Autenti:

  1. Aby podpisać dokument, nie musisz zakładać konta na platformie Autenti.
    Podpisanie dokumentu przez Autenti nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.
  2. Autenti dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów oraz umożliwia zawieranie umów.
  3. Podpisywanie elektroniczne dokumentów jest usługą świadczoną na podstawie Regulaminu Platformy Autenti.
  4. Działamy w oparciu o rozporządzenie eIDAS, które reguluje funkcjonowanie podpisu elektronicznego i usług zaufania w całej Unii Europejskiej.
  5. Podpisany dokument zostanie do Ciebie dostarczony przez Autenti, jako załącznik wiadomości e-mail po podpisaniu go przez wszystkich upoważnionych odbiorców.

Co mam zrobić gdy utworzyłem konto, ale nie planuję dalej korzystać z aplikacji Finezjo?

W przypadku gdy nie planują Państwo korzystać z aplikacji, prosimy o kontakt na adres [email protected] podając jednocześnie adres e-mail oraz numer telefonu, które posłużą do przesłania danych zgromadzonych w Finezjo. Niezbędne będzie także złożenie odpowiedniego oświadczenia, którego wzór otrzymają Państwo po skontaktowaniu się z nami drogą elektroniczną.

Co się stanie w przypadku nie podpisania umowy w terminie 30 dni?

Niezastosowanie się do obowiązku podpisania niezbędnych dokumentów wynikającego z § 4 Regulaminu, skutkować będzie blokadą dostępu do aplikacji Finezjo.

Niedopełnienie obowiązkowych czynności spowoduje konieczność całkowitego usunięcia Państwa konta w Finezjo wraz ze zgromadzonymi danymi.

Ostatnia aktualizacja 15 marca 2022

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy