1. Home
  2. Personalizacja karty badania

Personalizacja karty badania

W aplikacji Finezjo użytkownik z rolą Fizjoterapeuty ma możliwość włączenia lub wyłączenia niektórych pól w karcie badania, umożliwia to spersonalizowanie karty badania pod własne potrzeby.

Personalizacja karty badania

Personalizacji dokonać może tylko Fizjoterapeuta z poziomu zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony. Obecnie dostępna w zakładce jest jedynie karta standardowa, w przyszłości w tym miejscu pojawią się inne karty badania dostępne do wykorzystania w aplikacji Finezjo między innymi karta pediatryczna.  

Po wejściu w zakładkę Karta badania, użytkownik ma dostęp do bazy szablonów kart badań, gdzie dostępne są dwie pozycje: karta standardowa oraz karta pediatryczna (wkrótce).

Aby przejść do edycji szablony karty badania należy kliknąć w dany nagłówek lub strzałkę znajdującą się z prawej strony.

Edycja karty badania podzielona jest na dwie kolumny Podgląd sekcji oraz Ustawienia i wyświetlanie sekcji. 

Podgląd sekcji

Pierwsza z kolumn w zakładce edycji szablonu karty badania wyświetla widok danej sekcji po uwzględnieniu zmian użytkownika.

Zmiany widoczne są w czasie rzeczywistym, poszczególne pola karty badania nie są możliwe do uzupełniania na etapie szablonu.

Ustawienia i wyświetlanie sekcji

W tej kolumnie użytkownik ma możliwość wyboru dokładnych ustawień wyświetlania sekcji na pierwszej wizycie oraz na kolejnych wizytach. W tym miejscu dostępna jest także opcja wyboru dodatkowych pól karty badania.

Edycja szablonu karty badania

Po wejściu w edycję karty badania, użytkownik ma do dyspozycji następujące opcje:

  • Podglądu karty badania (dla pierwszej wizyt oraz dla kolejnych wizyt);
  • Załadowania predefiniowanych szablonów (karta rozbudowana, karta minimalistyczna);
  • Własnej personalizacji poprzez zmiany ustawień wyświetlania sekcji;

Podgląd karty badania

W górnej sekcji zakładki w której dokonujemy personalizacji widoczna jest opcja przełączenia widoku pomiędzy dwiema opcjami Pierwsza wizyta lub Kolejne wizyty.

Opcja ta daje użytkownikowi możliwość szybkiego podglądu w jaki sposób będzie zachowywała się karta badania uwzględniając jego zmiany.

Predefiniowane szablony

Dostępne z prawej strony predefiniowane szablony umożliwiają użytkownikowi szybkie i proste wybranie jednego z podstawowych układów karty badania.

Karta rozbudowana (domyślna) jest aktualnie dostępną, domyślną na koncie użytkownika formą karty badania. Wyświetla ona wszystkie pola dostępne w karcie badania w ramach aplikacji Finezjo.

Karta minimalistyczna zawiera jedynie wymagane pola, które należy wypełnić w ramach dokumentacji medycznej na pierwszej oraz na kolejnych wizytach.

Po wybraniu jednej z dostępnych opcji użytkownik przy pomocy podglądu dla pierwszej lub kolejnej wizyty może upewnić się czy któryś z predefiniowanych szablonów jest dla niego odpowiedni.

Ważne jest aby po wybraniu szablonu lub po dokonaniu własnej personalizacji kliknąć w przycisk Zapisz. Tylko wtedy zmiany będą widoczne w karcie badania pacjenta.

Własna personalizacja

Użytkownik po rozpoczęciu edycji danego szablonu ma możliwość wyboru dla każdej sekcji sposobu wyświetlania na pierwszej wizycie oraz na kolejnych wizytach. Dodatkowo w zależności od sekcji można ją wyłączyć (nie dotyczy sekcji wymaganych) lub wybrać czy wyświetlać mają się dodatkowe pola.

Q&A

Czy muszę osobno personalizować kartę badania w indywidualnej praktyce i w podmiocie?

Nie, ustawienia karty badania odnoszą się do wszystkich kont użytkownika w aplikacji Finezjo. Oznacza to że, zmiany w dokonane w karcie badania będą widoczne na koncie indywidualnej praktyki oraz na koncie w każdym podmiocie do którego użytkownik posiada dostęp.

Czy zmiany które wprowadzę na swoim koncie zmienią także karty badania innych pracowników podmiotu?

Nie, personalizacja karty badania możliwa jest tylko i wyłącznie dla swojego konta. Żaden inny użytkownik nie może zmienić innemu użytkownikowi karty badania.

Czy personalizacja karty badania wpłynie na już zatwierdzone karty badania?

Nie, spersonalizowana karta badania będzie widoczna jedynie dla nowych kart badania to znaczy, że wszystkie karty badania utworzone przed zapisaniem będą miały domyślny wygląd.

Ostatnia aktualizacja 17 września 2021

Czy artykuł był pomocny?