1. Home
 2. FAQ
 3. Samouczek
 4. Generowanie raportu na podstawie karty badania

Generowanie raportu na podstawie karty badania

Aplikacja Finezjo daje Użytkownikowi możliwość wygenerowania raportu na podstawie karty badania: Karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej, Raport z terapii oraz Wyniki testów.

Pobierz raport

Aby wygenerować raport na podstawie karty badania należy wejść w zakładkę Pacjenci, następnie wybrać dla konkretnego pacjenta Kartę pacjenta i przejść do zakładki Historia choroby.  

Przy każdym cyklu chorobowym widnieje przycisk “Pobierz raport” po jego kliknięciu otwiera się nowe okno, w którym użytkownik może wybrać który typ raportu do wygenerowania. Każdy raport generowany jest dla konkretnego cyklu chorobowego.

Ważne!

Dane w raportach obejmują tylko zatwierdzone wizyty, karty badania które nie zostały zatwierdzone przez użytkownika aplikacji nie są wyświetlane w raportach i mogą powodować błędy podczas generowania raportów.

Raport dla pacjenta

(Personalizowany raport z przebiegu terapii)

Generator raportu, umożliwia użytkownikowi pełną personalizację i trzy opcje wyboru zakresu generowanego dokumentu. W ustawieniach raportu mamy następujące możliwości: domyślny raport, raport ze wszystkich sekcji i wizyt w tym cyklu, czy raport niestandardowy. 

Raport domyślny

Generowany dokument będzie zawierał sekcje: rozpoznanie, wywiad, badanie, badania szczegółowe, plan terapii, dokumentacja wizyty oraz testy funkcjonowania i testy strukturalne ze wszystkich wizyt.

Raport ze wszystkich sekcji i wszystkich wizyt

Generowany dokument będzie zawierał wszystkie sekcje uzupełnione w karcie badania pacjenta dla wszystkich wizyt w tym cyklu.

Raport niestandardowy

Typ ustawień niestandardowych, skutkuje rozwinięciem dodatkowych pól umożliwiających pełną personalizację generowanego raportu.

Użytkownik może wskazać sekcje które, mają wyświetlić się w generowanym pliku, istnieje także możliwość wyboru czy sekcja ta ma zostać wyświetlona zawierając dane tylko z pierwszej wizyty, wszystkich wizyt czy z własnego zakresu wizyt. 

Dostępne są wszystkie sekcje zawarte w karcie badania pacjenta.

Gdy użytkownik doprecyzuje już zakres raportu w generatorze może pobrać wygenerowany raport w formacie PDF, przy pomocy znajdującego się u samego dołu przycisku „Pobierz”.

Wyniki testów

(Raport z wykonanych testów funkcjonalnych)

Raport zawiera wyniki z testów funkcjonowania wprowadzonych w karcie badania pacjenta w danym cyklu chorobowym.

Użytkownik ma możliwość wyboru zakresu wizyt: tylko pierwsza wizyta, wszystkie wizyty, własny zakres wizyt. 

Gdy użytkownik doprecyzuje już zakres wizyt w generatorze może pobrać wygenerowany raport w formacie PDF, przy pomocy znajdującego się u samego dołu przycisku „Pobierz”.

KIOF

Karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej generuje się automatycznie po wybraniu odpowiedniego typu raportu i kliknięciu w przycisk “Pobierz raport”.

Wygenerowany dokument zawiera wszystkie informacje z kart badań pacjenta obejmując wszystkie cykle i wizyty. Dokument jest podzielony według cykli od pierwszego do ostatniego.

W nagłówku dokumentu widoczne są wszystkie niezbędne informacje, a dodatkowo przy każdym polu widnieje Imię, Nazwisko, numer PWZFz, tytuł zawodowy oraz data wprowadzenia wpisu przez użytkownika.

KIOF zawiera wszystkie wprowadzone dane do karty badania oraz dane które zostały edytowane w zatwierdzonych już kartach badania. To znaczy, że jeśli użytkownik po zatwierdzeniu karty badania naniósł na nią jakieś zmiany stan przed i po zmianach będzie widoczny w KIOF.

Raport PDF

Każdy z dostępnych raportów w górnej części wygenerowanego dokumentu będzie zawierał podstawowe wymagane informacje takie jak:

 • Nazwa podmiotu/praktyki;
 • Numer księgi rejestrowej;
 • Adres;
 • Adres mailowy;
 • Imię, Nazwisko i Pesel pacjenta;
 • Adres zamieszkania pacjenta;
 • Numer kolejny pacjenta;

W każdym wygenerowanym raporcie znajduje się także informacja dotycząca użytkownika dokonującego wpisu w dokumentacji wizyty:

 • Imię i Nazwisko;
 • Numer PWZFz;
 • Tytuł zawodowy (w przypadku KIOF);

W raportach wyświetlana jest także informacja z numerem wizyty na której został wykonany dany wpis (w zależności od dokumentu położenie tej informacji jest zmienne).

Ostatnia aktualizacja 26 lipca 2021

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy