1. Home
  2. FAQ
  3. Samouczek
  4. Generowanie raportu na podstawie karty badania

Generowanie raportu na podstawie karty badania

Aplikacja Finezjo daje Użytkownikowi możliwość wygenerowania dwóch raportów informacyjnych: Karty indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej oraz Raportu z terapii.

Opcja „Pobierz raport” znajduje się w historii choroby na poziomie „Karty pacjenta”.

Po kliknięciu w przycisk “Pobierz raport”  otwiera się nowe okno, w którym użytkownik może wybrać który typ raportu chce wygenerować.

Raport dla pacjenta (Raport z terapii)

W oknie generatora raportu użytkownik ma możliwość dookreślenia jakiej wizyty bądź jakiego cyklu wizyt, ma dotyczyć sporządzany raport. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczanie i odznaczanie poszczególnych pól znajdujących się przy konkretnych pozycjach na rozwijalnej, w formie drzewa, liście. Użytkownik może wybrać wszystkie wizyty, poszczególny cykl, a nawet konkretne wizyty.

Użytkownik ma także możliwość wprowadzenia dodatkowych opisów dotyczących raportu: Opisu udzielonych świadczeń oraz Uwag końcowych i zaleceń. Pola te po uzupełnieniu zostaną umieszczone w odpowiedniej części raportu.

Poniżej znajduje się przycisk dodatkowej personalizacji generowanego raportu. W tej sekcji fizjoterapeuta może opcjonalnie dodać treści standardowo nie umieszczane w raporcie, takie jak: Zalecenia i ćwiczenia dla pacjenta.

Jednocześnie dzięki możliwości spersonalizowania, fizjoterapeuta może zadecydować czy w raporcie ma się znaleźć treść wywiadu oraz rozpoznania (należy pamiętać, że w raporcie standardowo umieszczane będą treści wywiadu i rozpoznania z pierwszej wizyty, natomiast w module personalizacji fizjoterapeuta może dokonać wyboru konkretnej wizyty, z której pochodzić mają importowane treści).

Gdy użytkownik doprecyzuje już zakres raportu w generatorze może pobrać wygenerowany raport w formacie PDF, przy pomocy znajdującego się u samego dołu przycisku „Pobierz raport”.

KIOF

Karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej generuje się automatycznie po wybraniu odpowiedniego typu raportu i kliknięciu w przycisk “Pobierz raport”.

Wygenerowany dokument zawiera wszystkie informacje z kart badań pacjenta obejmując wszystkie cykle i wizyty. Dokument jest podzielony według cykli od pierwszego do ostatniego.

W nagłówku dokumentu widoczne są wszystkie niezbędne informacje, a dodatkowo przy każdym polu widnieje Imię, Nazwisko, numer PWZFz, tytuł zawodowy oraz data wprowadzenia wpisu przez użytkownika.

KIOF zawiera wszystkie wprowadzone dane do karty badania oraz dane które zostały edytowane w zatwierdzonych już kartach badania. To znaczy, że jeśli użytkownik po zatwierdzeniu karty badania naniósł na nią jakieś zmiany stan przed i po zmianach będzie widoczny w KIOF.

Ważne!

Oba typy raportów obejmują tylko zatwierdzone wizyty, karty badania które nie zostały zatwierdzone przez użytkownika aplikacji nie są wyświetlane w raportach.

Ostatnia aktualizacja 26 czerwca 2021

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy