1. Home
  2. FAQ
  3. Samouczek
  4. Generowanie raportu na podstawie karty badania

Generowanie raportu na podstawie karty badania

Aplikacja Finezjo daje Użytkownikowi możliwość wygenerowania dwóch podstawowych raportów informacyjnych: Karty informacyjnej indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej (w sytuacji, gdy raport dotyczy jednej wizyty) oraz Karty indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej (w sytuacji, gdy raport obejmuje kilka wizyt lub cykl).

Opcja „Generuj raport” znajduje się w historii choroby na poziomie „Karty pacjenta”. Po wybraniu tego przycisku otwiera się nowe okno, w którym Użytkownik może doprecyzować ramy raportu.

W oknie generatora raportu fizjoterapeuta ma możliwość dookreślenia jakiej wizyty bądź jakiego cyklu wizyt, ma dotyczyć sporządzany raport. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczanie i odznaczanie poszczególnych pól znajdujących się przy konkretnych pozycjach na rozwijalnej, w formie drzewa, liście. Fizjoterapeuta może wybrać wszystkie wizyty, poszczególny cykl, a nawet konkretne wizyty.

W kolejnym kroku Użytkownik ma możliwość wprowadzenia dodatkowych opisów dotyczących raportu: Opisu udzielonych świadczeń oraz Uwag końcowych i zaleceń. Pola te po uzupełnieniu zostaną umieszczone w odpowiedniej części raportu.

Poniżej znajduje się przycisk dodatkowej personalizacji generowanego raportu. W tej sekcji fizjoterapeuta może opcjonalnie dodać treści standardowo nie umieszczane w raporcie, takie jak: Badania obrazowe, Zalecenia i ćwiczenia dla pacjenta oraz Dokumentacje wizyty. Jednocześnie dzięki możliwości spersonalizowania, fizjoterapeuta może zadecydować czy w raporcie ma się znaleźć treść wywiadu oraz rozpoznania (należy pamiętać, że w raporcie standardowo umieszczane będą treści wywiadu i rozpoznania z pierwszej wizyty, natomiast w module personalizacji fizjoterapeuta może dokonać wyboru konkretnej wizyty, z której pochodzić mają importowane treści).

Gdy fizjoterapeuta doprecyzuje już zakres raportu w generatorze może pobrać wygenerowany raport w formacie PDF, przy pomocy znajdującego się u samego dołu przycisku „Pobierz raport”.

Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2021

Czy artykuł był pomocny?

Polecane tematy